Удължаване срока за изплащане на бърз кредит

Ако изпитвате затруднения с изплащането на бързия си кредит, кредиторът може да ви предложи да удължи периода, в който кредитът трябва да бъде погасен. Кредиторът може да направи това по два начина – или да удължи срока за изплащането на кредита, или да го рефинансира, като запази първоначалния срок за погасяване. Внимавайте обаче когато приемате едно от тези две предложения, защото вероятно ще ви се наложи да платите повече пари, тъй като кредиторът ще си начисли допълнителни такси за извършването на подобни услуги.

Кредиторът ви не би следвало да рефинансира кредита повече от два пъти. Също така, рефинансирайки кредита ви, кредиторът трябва да ви даде документ, съдържащ информация къде бихте могли да получите безплатна консултация от финансов и кредитен специалист.

Ако се случи така, че изпитвате затруднения да погасявате кредита си или ви е трудно да управлявате финансите си, потърсете професионален съвет.
Подаване на оплакване

Повечето кредитори, отпускащи бързи кредити, трябва да следват добрите практики на коректното отношение спрямо клиента. Също така, трябва стрикстно да се съобразяват със законите, които уреждат събирането на вземанията. В случай, че станете свидетел на каквото и да е нарушение на закона от някой кредитор, то следва задължително да подадете оплакване.

Първо обаче следва да се свържете с кредитора и да се опитате да решите проблема помежду си.

В случай обаче, че не успеете и не се чувствате удовлетворен от изхода на ситуацията, може да подадете оплакване към т.нар. Финансов омбудсман. Ако кредиторът ви е част от финансова асоциация, може да подадете оплакване директно към въпросната асоциация.

Ако сте в затруднено финансово положение
Ако имате много дългове или имате проблеми с управлението на финансите си, вероятно ще ви помогне ако потърсите професионален съвет по тези въпроси.

Следващи стъпки
Подаване на оплакване срещу некоректните действия на кредитор, предлагащ бързи кредити
Как да потърсите помощ при изготвяне на бюджета си
Различни начини да вземете пари назаем