3 съвета как да използвате бързите кредити

В момента икономиката на САЩ зависи от милостта на три основни фактора, особено ако се има предвид, че нивата на безработицата продължават да се понижават, но пък хората, живеещи в бедност са се увеличили значително в множество щати.

Докато покачването на цените е безспорно фактор, който оказва много сериозно влияние върху икономическата ситуация, положението допълнително се усложнява от дълговете на потребителите, което е достигнало нива от 2.43 трилиона долара през лятото на 2011 година. Тези необикновени, форсмажорни обстоятелства са довели до това, че трудово заетите хора в момента просто се мъчат да свържат двата края, карайки ги да търсят алтернативни начини да облекчат финансовото си положение.

Бързите кредити са едно краткосрочно решение на финансовите затруднения, създадени са да ви помогнат при възникване на непредвидени обстоятелства, когато имате спешна нужда от допълнителни средства. Основната им цел е да осигурят на хората една финансова стабилност в случай на спешна нужда от пари. Въпреки множеството предупреждения на правителствените власти, че някои от тези кредитори имат некоректни практики, Федерацията на потребителите в САЩ съобщава, че този вид кредити е напълно легален във вече 41 щата. Много от кредиторите работят в унисон със стриктни правила, но все още в 9 щата този вид кредити е изцяло забранен. И така – за какво всъщност би следвало да внимават потребителите, в случай, че решат да се възполват от бърз кредит и как могат да ги използват, за да облекчат затрудненото си финансово положение?

Вземете под внимание същината на проблема: за какво точно служи един бърз кредит?

Един от най-сероаните проблеми при вземането на бърз кредит, е това, че лихвите му са изключително високи. Средностатистическият потребител на вакъв тип кредит може да заплати цели 400% лихва върху първоначално изтеглената сума – например, при кредит, взет за период от 2 седмици и в размер на 100 долара. Тези недобросъвестни практики на кредиторите могат да поставят в капан един потребител, който ще се окаже въвлечен в един нескончаем цикъл на задлъжняване, като се има и предвид, че първоначалната идея за вземането на този кредит е била просто да се запълни една моментна липса на финансови средства. Ако вашият случай е точно такъв, а не предизвикан от спешна ситуация, налагаща вземането на допълнителни средства, много скоро може да се окажате плуващи срещу течението на надигащият се потребителски дълг.

Удължаване срока за изплащане на бърз кредит

Ако изпитвате затруднения с изплащането на бързия си кредит, кредиторът може да ви предложи да удължи периода, в който кредитът трябва да бъде погасен. Кредиторът може да направи това по два начина – или да удължи срока за изплащането на кредита, или да го рефинансира, като запази първоначалния срок за погасяване. Внимавайте обаче когато приемате едно от тези две предложения, защото вероятно ще ви се наложи да платите повече пари, тъй като кредиторът ще си начисли допълнителни такси за извършването на подобни услуги.

Кредиторът ви не би следвало да рефинансира кредита повече от два пъти. Също така, рефинансирайки кредита ви, кредиторът трябва да ви даде документ, съдържащ информация къде бихте могли да получите безплатна консултация от финансов и кредитен специалист.

Ако се случи така, че изпитвате затруднения да погасявате кредита си или ви е трудно да управлявате финансите си, потърсете професионален съвет.
Подаване на оплакване

Повечето кредитори, отпускащи бързи кредити, трябва да следват добрите практики на коректното отношение спрямо клиента. Също така, трябва стрикстно да се съобразяват със законите, които уреждат събирането на вземанията. В случай, че станете свидетел на каквото и да е нарушение на закона от някой кредитор, то следва задължително да подадете оплакване.

Първо обаче следва да се свържете с кредитора и да се опитате да решите проблема помежду си.

В случай обаче, че не успеете и не се чувствате удовлетворен от изхода на ситуацията, може да подадете оплакване към т.нар. Финансов омбудсман. Ако кредиторът ви е част от финансова асоциация, може да подадете оплакване директно към въпросната асоциация.

Ако сте в затруднено финансово положение
Ако имате много дългове или имате проблеми с управлението на финансите си, вероятно ще ви помогне ако потърсите професионален съвет по тези въпроси.

Следващи стъпки
Подаване на оплакване срещу некоректните действия на кредитор, предлагащ бързи кредити
Как да потърсите помощ при изготвяне на бюджета си
Различни начини да вземете пари назаем